Har du sett den? Foto: Bulkinfrastructure.com

Logistikk og industri, historisk sett, er kanskje ikke det første man tenker på i forbindelse med bærekraft og grønn-teknologi. Denne trenden har heldigvis endret seg de siste par årene. Men visste du at den grønne, bærekraftige Bulk-bygningen har eksistert helt siden 2006?

Les mer om prosjektet på bulkinfrastructure.com.