Så fort tilbudet er akseptert setter Soleie i gang installasjonen. I løpet av kort tid vil du ha
kortreist solstrøm fra eget tak.